BASKURS fortsättning


KURSPÄRMEN
För att du skall få en preliminär uppfattning om denna del är en patient med multidirektionell glenohumeral instabilitet vald.
Genom att klicka på de angivna länkarna inom varje huvudkategori kan du följa patienten vad gäller diagnos, utredning och behandling.

SKULDERANATOMI
Skuldrans alla ben, ligament och muskler ses både på orginalteckningar och på modell. Man får palpera på sig själv och på andra kursdeltagare samt beskåda axelns alla strukturer från en dissektion på video.

Klicka på länken härintill så kan du se ett exempel på främre rotatorcuffen.

VÅRDPROGRAM
Förslag ges på hur respektive patient kan handläggas för de vanligaste diagnoserna i skuldran. Dessa diagnoser är:

 • Glenohumeral instabilitet anteriort / posteriort
 • Glenohumeral instabilitet multidirektionellt
 • Akromio-clavikularledsluxation grad I-V
 • Sterno-clavikularledsluxation anteriort / posteriort
 • Clavikelfraktur : akromiala, mellersta och sternala delen
 • Proximal humerusfraktur : collum chirurgicum / 3-4 fragment
 • Subakromiell smärta
 • Rotatorcuffruptur partiell / total
 • Akromio-clavikularleds artros / artrit
 • Sterno-clavikularleds artros / artrit
 • Glenohumeral artros / caputnekros / cuffartropati / artrit
 • Frusen skuldra
 • Diabetes skuldra
 • Bicepsaffektion
 • N Suprascapularis entrapment
 • N Thoracicus longus affektion
 • N Axillaris affektion
 • N Accessorius affektion


DIAGNOSTISKA TESTER
Här förklaras alla de tester som ingår i en normal undersökning av skuldran med text och illustrationer. Dessa är:

Glenohumeral instabilitet


Rotatorcuff syndrom

 • Neer sign/test
 • Hawkins impingement sign/test
 • Painful arch 80°-120°, pronation/supination
 • Utåtrotationsstyrka
 • Drop sign
 • Jobe's sign
 • External rotation lag sign
 • Belly press sign
 • Lift off sign
 • Palm up sign / Speed sign


 Akromioclavikularled

 • Palpation, direkt/indirekt över led
 • Painful arch 160°-180°
 • Horisontell adduktion test

 

RÖRELSEOMFÅNG
För att undersökningen skall bli så likartad som möjligt behövs en standardisering av rörelseomfånget och styrkan. Rörelseomfång visas med bild och förklarande text. Dessa är:

 • Flexion
 • Elevation / scaption
 • Abduktion
 • Horisontell flexion
 • Utåtrotation med arm abducerad 0 grader
 • Utåtrotation med arm abducerad 90 grader
 • Posterior inåtrotation


ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA REHABILITERINGSRIKTLINJER
Behandlingsförslag finns för de vanligaste sjukdomstillstånden i skuldran, både icke-operativa samt operativa tillstånd. Rehabiliteringen har vi indelat i 4 faser efter vår definierade målsättning med varje fas:


 • Fas I: Inledande fas
 • Fas II: Uppbyggnadsfas
 • Fas III: Återgångsfas - normal (genomsnittsliga patienten)
 • Fas IV: Återgångsfas - specifik (högpresterande patienten)


Genom att klicka på länkarna ord kan Du kan se de olika faserna av  icke-operativ och postoperativ rehabilitering vid multidirektionell glenohumeral instabilitet.

PRINCIPSCHEMA

DAG 1

INTRODUKTION

08.00-08.30

Registrering

Kaffe/te/smörgås


08.30–09.15


Kursinnehåll

Introduktion samt målsättning med kursen.

Genomgång av schema, gruppindelning och kurspärm. 


9.15–10.30


Anatomi

Skuldrans anatomi. Anatomivideo.

Palpation- och ritningsvideo.

Grupparbete

Gruppövning anatomin. 


10.30-10.45


Paus

Kaffe/te/frukt


10.45-11.00


Axelinas plattform

Axelina Hypotes.

Differentialdiagnos halsryggrad. 


ICKE TRAUMA


11.00-12.30

Rotatorcuffsyndromet

Primärt subacromiellt impingement.

AC-artros, kalkaxel, rotatorcuffruptur.

Vårdprogram. Diagnostiska tester.

Behandlingsriktlinjer. Video. 


12.30-13.30


Lunch


13.30-14.00


Gruppövning forts

Rotatorcuffsyndromet. Undersökningsteknik och diagnostiska tester. 


14.00-15.00


Hypermobilitetssyndromet

Sekundärt subacromiellt impingement

Vårdprogram. Diagnostiska tester.

Behandlingsriktlinjer. Video. 


15.00-15.15


Gruppövning

Hypermobilitetssyndromet. Undersökningsteknik och diagnostiska tester. 


15.15-15.45


Paus

Kaffe/te/frukt


15.45-17.00


Grupparbete

Läkare:                              Praktik – Injektionsteknik

Fysioterapeuter:         Praktik – Rehabilitering fas 1 

DAG 2

08.00–09.15

Grupparbete

Diagnosanalysschemat. Patientvideo. Gruppdiskussion 


09.15–09.30


Paus

Kaffe/te/frukt


09.30-10.30


Stelhet

Frusen skuldra

Vårdprogram – patientvideo – behandlingsriktlinjer

 

Diabetes skuldra

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer 


Glenohumeral artros

Vårdprogram – patientvideo – behandlingsriktlinjer. 


10.30-10.45


Paus

Kaffe/te/frukt


TRAUMA


10.45-11.30

Rupturer: Rotatorcuff

Vårdprogram – patientvideo – behandlingsriktlinjer 


11.30-12.15


Luxationer: Glenohumeralled ant. Acromiclavikularled

Vårdprogram – patientvideo – behandlingsriktlinjer 


12.30-13.30


Lunch


13.30-14.45


Grupparbete

Läkare:                            Det som behövs.

Sjukgymnaster:          Praktik – Rehabilitering – Fas 2 och 3. 


14.45-15.15


Frakturer: Proximala Humerus. Clavikel.

Vårdprogram – behandlingsriktlinjer 


15.15-15.45


Öppet Forum

Läkare och fysioterapeuter 


15.45-16.00


Kursutvärdering. Avslutning. Intyg. Diplom