SULCUS SIGN
 
Patienten sitter på en brits eller stol.
Undersökaren drar överarmen nedåt. Det bildas en grop under akromion.
Detta syns hos patienter med multidirektionell instabilitet och ökad ledlaxitet.

Sulcus kan graderas enligt American Shoulder and Elbow Surgeons kriterier:
1 0-1 cm translation
2 1-2 cm translation eller till glenoidkanten
3 > 2 cm translation eller över glenoidkanten

Henry och medarbetare presenterade en analys av av olika instabilitetstester vid AAOS, 1997. De fann att Sulcus sign var bäst när det gäller att skilja patienter med unidirektionell instabilitet från multidirektionell instabilitet. Sulcus sign hade en sensitivitet på 97 % och en specitivitet på 99%.