PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Personuppgiftspolicy för användare och besökare på Axelinas webbplats.


1. Personuppgiftspolicyns omfattning


1.1. Nedan beskrivs hur Skulderkliniken AB med org. nr 556371-3022 som ägare av webbplatsen Axelina med adress Grev Turegatan 10, 114 46, Stockholm (”Axelina”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som besöker vår hemsida www.axelina.com, (”Webbplatsen”).


1.2. Vi anser personlig integritet vara viktigt och vi tar din integritet på största allvar. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.


1.3. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.


1.4. Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy endast rör behandling av personuppgifter för vilka Axelina är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.


2. Personuppgifter som behandlas


2.1. Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av Axelina.
(a) kontaktuppgifter (namn, e-mailadress, adress och telefonnummer)
(b) yrke, titel, utbildning, yrkesfunktion och arbetsplats
(c) cookies
(d) IP-adress
(e) token för autentisering
(f) kön
2.2. Notera att ditt tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå avtal med oss om tjänsten Axelina.

3. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – användare


3.1. Vi behandlar dina kontaktuppgifter (punkt 2.1.1(a)) för att kunna sköta vår kommunikation med dig som användare av Axelina.


3.2. Vi behandlar cookies och din IP-adress (punkt 2.1.1(c) – 2.1.1(d)) för att utveckla Axelina och förbättra användarupplevelsen.


3.3. Vi behandlar din token för autentisering (punkt 2.1.1(e)) för att kunna säkerställa att endast behöriga användare kan logga in på Axelina.


3.4. Vi behandlar uppgifter för att kunna verifiera dig som användare, säkerställa tillgång och tilldelning av en grupp. Uppgifter behövs även för att tillhandahålla en offentlig profil, möjliggöra aktivitets- och gruppmål samt inlägg- och gillamarkeringar.


4. Personuppgifter som behandlas – webbplatsbesökare


4.1. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare av Webbplatsen:
(a) cookies
(b) namn
(c) företag
(d) e-mailadress
(e) telefonnummer
(f) IP-adress.


4.2. Notera att uppgifterna punkt 4.1(b) – 4.1(f) ovan endast behandlas i förhållande till sådana besökare av Webbplatsen som på Webbplatsen registrerar sig för mer information.


5. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – webbplatsbesökare


5.1. Vi behandlar uppgifter om cookies (punkt 4.1(a)) för att kunna utveckla och förbättra Webbplatsen och användarupplevelsen.


5.2. Vi behandlar uppgifterna i punkt 4.1(b) – 4.1(f) för att kunna utveckla våra tjänster och Webbplatsen, och för att marknadsföra våra tjänster till dig.


5.3. Vi behandlar dina personuppgifter listade i punkt 4.1 på basis av ditt föregående samtycke.


5.4. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke endast i förhållande till en viss del av vår behandling, exempelvis den behandling som sker för marknadsföring.


6. Lagring av personuppgifter


6.1. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med de kurser du valt.


7. Cookies


7.1. Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på Webbplatsen.


7.2. Vi använder oss av så kallade tracking cookies, vilka har till syfte att dela information mellan webbplatser för att samla information och ge dig specialanpassad information och marknadsföring.
Se vilka vi delar dina cookies med i punkt 8.3 nedan.


7.3. Vi använder cookies endast om du givit ditt samtycke till det. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.


7.4. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.


8. Mottagare


8.1. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjänster eller tjänster för betalningsadministration.


8.2. Vid misstänkt brott mot lag eller våra allmänna villkor kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till rättsvårdande myndigheter, samt till våra juridiska rådgivare.


8.3. Förutsatt att du givit ditt samtycke till användningen av cookies kan vi komma att även dela uppgifter om cookies med Google för beteendeanalys och riktad marknadsföring.