FAQ

 


Adressuppgifter

Samtliga adressuppgifter stannar inom Axelina och ges inte ut till tredje part. Du kan själv se dina uppgifter och ändra dem vid behov. Det är en stor fördel om du anger både arbetsmail och privat mail samt mobilnummer om vi behöver informera dig om ändringar straxt innan kursstart. I vissa fall kan mail blockeras till regionen om många kursdeltagare kommer från samma region och betraktas av regionens mailserver som SPAM. Du får alltid för säkerhets skull ett sms och ett mail för att vi skall vara säkra på att informationen kommer fram. Logga in och ändra dina uppgifter när det behövs.


Bilddiagnostik i skuldran

Omfattar en dag, Genomgången baskurs är ett krav. Vänder sig till alla yrkeskategorier som önskar lära sig mer om RTG (skelettröntgen), DT (datatomografi), MRT (magnetresonanstomografi) och UL (ultraljud). Kursen omfattar mycket lite om bakomliggande tekniker och fokuserar på patientfall och bilddiagnostik men även hur man formulerar remisser och läser remissvar. Se vidare specifika kursdetaljer.


Diplom och intyg

Vid kursens avslutning får samtliga ett diplom på vad kursen förmedlat för kunskaper. Dessutom får ST-läkare det av Socialstyrelsens utfärdade intyget avpassat för 2008 eller 2015. För gamla ST-intyget-2008 uppfylls kraven för delmoment 4 i allmänmedicin, delmoment 7 i ortopedi och 12 i rehabiliteringsmedicin. För nya ST-intyget-2015: Allmänmedicin; C1. C2. C4. C5. C10. Ortopedi; C4. C7. C12. Akutsjukvård; C4. C5. C6. Handkirurgi; C4. C5. C7. C8.
Fakturaadress: Det är viktigt att du anger den korrekta fakturaadressen samt mailadressen dit fakturan skall skickas. All fakturering sker genom systemet Fortnox. Justering av felaktigt angivna uppgifter görs av Byråassistans AB som debiterar med 350kr + moms / påbörjad halvtimme.


Gruppindelning

Det är två huvudgrupper. Läkare och fysioterapeuter. Till fysioterapigruppen räknas; kiropraktorer, naprapater, sjuksköterskor, osteopater, personliga tränare och liknande yrkeskategorier. Gruppindelningen försöker främja att de som arbetar ihop är i samma grupp. Vid diagnostiska tester av skuldran tränar man två och två. Då det finns möjlighet är det en fördel om läkare och fysioterapeut arbetar ihop. Vid ett större pass på torsdagen och fredagen tränar de två yrkesgrupperna var för sig.


GDPR 

Samtliga uppgifter används bara av Axelina för att registrera vilka kurser du genomfört. Ingen tredje part ges tillgång till dina uppgifter.


Injektionsteknik subacromiell

Omfattar en dag, Genomgången baskurs är ett krav. Vänder sig till fysioterapeuter som önskar lära sig att injicera lokalbedövning i subacromiella bursan. Delegering från läkare till fysioterapeut sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Delegerande läkare skall närvara vid kursen. Läkaren behöver inte gått baskursen men det är en fördel. Se vidare specifika kursdetaljer.


Inloggning

Du väljer att logga in med användarnamn och lösenord alternativt Bank ID.


Klädsel

Vid de praktiska övningarna när både läkar-och fysioterapigruppen arbetar ihop kan du förslagsvis använda linne om du inte vill sitta med bar överkropp. Vid övriga praktiska prov, speciellt för fysioterapeuterna, är det en fördel med oömma kläder.


Kursanmälan 

När den är utförd är anmälan bindande.


Kurskalender

Här ser du överskådligt kommande kurser Klicka på den kurs du vill få mer information om.


Kursschema

Finns vid varje kurstillfälle.


Kontaktperson

anges vid varje kurs med mailadress.


Lokalbedövning subacromiellt på baskursen

Denna del är endast avsedd för läkare. Lärarna övervakar varje steg av lokalbedövningsinjektionen i bursan subacromiellt. Att bli injicerad med lokalbedövningen är frivilligt men du skall kunna tekniken i varje steg.


Rehabilitering postoperativ

Kursen omfattar två dagar. Genomgången baskurs är ett krav. Kursen vänder sig i huvudsak till den yrkesgrupp som sköter pre -och postoperativ rehabilitering av skulderpatienter eller de som vill ha kännedom om rehabiliteringen men inte direkt sköter den. Se vidare specifika kursdetaljer.


Sjukdom

Du får skicka en ersättare ur samma yrkesgrupp.


Sjuk andra dagen

Du kan gå valfri baskurs i mån av plats. Diplomet/intyget får du efter andra dagens slut.


Specialkost

Det är viktigt att du anger dina önskemål på avsedd plats i kursanmälan.


Vem kan anmäla sig

Alla med relevant utbildning är välkomna.