ELEVATION  /  SCAPTION

Lyft armen snett framåt-utåt. Tummen riktad upp mot taket.

Elevation är lyft av armen i skapulaplanet och skall inte förväxlas med framåtflexion som är lyft av armen rakt fram.