POSTOPERATIV REHABILITERING

 

Denna tvådagarskurs i skuldrans postoperativa rehabilitering är en fördjupningskurs utifrån Axelinas baskurs och vänder sig till alla som är involverade i den postoperativ rehabiliteringen av axelpatienter och som gått Axelinas baskurs.

    Målsättningen med kursen är att öka förståelsen för de olika operativa ingreppen och hur de påverkar den postoperativa rehabiliteringen.
    Fördjupa kunskaperna i behandlingen och träningsupplägget i den postoperativa fasen för axelpatienter, baserad på bedömningen utifrån den enskilde patientens skulderfunktion, samt öka tryggheten för fysioterapeuter i träningen av patienter postoperativt.

Nivå

Fördjupning


Förutsättning

Baskurs


Kostnad

4600 SEK + moms