SKULDRANS POSTOPERATIVA REHABILITERING fortsättningDenna tvådagarskurs i skuldrans postoperativa rehabilitering är en fördjupningskurs utifrån Axelinas baskurs och vänder sig till alla som är involverade i den postoperativ rehabiliteringen av axelpatienter och som gått Axelinas baskurs

 

Målsättningen med kursen är att öka förståelsen för de olika operativa ingreppen och hur de påverkar den postoperativa rehabiliteringen.

Fördjupa kunskaperna i behandlingen och träningsupplägget i den postoperativa fasen för axelpatienter, baserad på bedömningen utifrån den enskilde patientens skulderfunktion.

Öka tryggheten för fysioterapeuter i träningen av patienter postoperativt.


PRINCIPSCHEMA

DAG 1
08.00–08.30

Registrering

Kaffe/the och smörgås


08.30-09.00


Introduktion

Genomgång av schema och pärm.
Axelinaalgorithm. Axelinahypotes


09.00-10.20


OPERATIVA METODER                                                                  

Artroskopisk subacromiell dekompressIon (ASD). Lat clavikelresektion. Rotatorcuffsutur. Bankart och kapselplastik. Latarjet.
AC-stabilisering. Clavikelplatta med och utan bentransplantat. Osteosyntes och protes-proximala humerusfrakturer.
Axelprotes-anatomisk, omvänd.


10.20-10.30


Utvärdering


10.30-10.45


PAUS.

Kaffe/te/frukt


10.45-12.00


REHABILITERINGSRIKTLINJER                                  

Allmänna och diagnosspecifika riktlinjer.

Hemövningar -motstånd och aktivitetsgrad12.00-13.00


Lunch13.00-14.15


TEORI: ASD och ROTATORCUFFSUTUR          Diagnosspecifika riktlinjer för postoperativ rehabilitering


14.10–14.15


Utvärdering


14.15–16.00


PRAKTIK: ASD och ROTATORCUFFSUTUR


15.50–16.00


Utvärdering


14.00–16.00


Kaffe/te/frukt under praktikpasset

DAG 2

08.00–08.30

SAMMANFATTNING DAG 108.30–09.30


TEORI: PROTES vid GH-ARTOS och OSTEOSYNTES samt PROTES vid PROXIMALA HUMERUSFRAKTUR

Diagnosspecifika riktlinjer för postoperativ rehabilitering


09.30-09.40


Utvärdering


09.40-10.00


Kaffe/te/smörgås


10.00-12.00

PRAKTIK: PROTES vid GH-ARTOS och
OSTEOSYNTES samt PROTES vid PROXIMALA HUMERUSFRAKTUR


11.50-12.00


Utvärdering


12.00-13.30


Lunch


13.00-14.00


TEORI: STABILISERANDE OPERATION GH-LED.                                                              

HOOKPLATE. CLAVIKELOSTEOSYNTES.

CLAVIKELOSTEOSYNTES MED BENTRANSPLANTAT

Diagnosspecifika riktlinjer för postoperativ rehabilitering


13.55-14.00


Utvärdering


14.00-16.00


Kaffe/te/frukt under praktikpasset


16.00-16.30


AVSLUTNING. DIPLOM. KURSUTVÄRDERING