SKULDRANS INJEKTIONSTEKNIK

 

Denna endagarskurs utgår ifrån Axelinas baskurs och är en fördjupningskurs i skuldrans injektionsteknik och vänder sig till dig som arbetar i team om läkare och fysioterapeut.
Målsättning med kursen:

  • Fördjupad kännedom om Socialstyrelsens bestämmelser.
  • Kunskap om lokalanestesins verkningsmekanismer och biverkningar för att kunna behandla dessa.
  • Kunna injicera lokalanestesi för att skärpa diagnostiken vid sjukdomstillstånd i skuldran.
  • Teori och praktik med aseptik och sterilitet och injektionsteknik.
  • Kortisonets effekt och indikationer.
  • Optimering av patientsäkerheten.


OBSERVERA att läkaren närvaro är nödvändigt för att delegering skall kunna ske enligt Socialstyrelsens bestämmelser.

Nivå

Fördjupning


Förutsättning

Baskurs


Kostnad

5800 SEK + moms