SKULDRANS INJEKTIONS TEKNIK fortsättningKursen innehåller Socialstyrelsens bestämmelser om delegering från läkare till fysioterapeut. Stor vikt läggs vid de biverkningar och reaktioner som kan uppstå efter lokalanestesi, samt behandlingar av dessa tillstånd. Kursens fokus ligger på genomgång av anatomi och injektionsteknik med hjälp av videos och praktiska övningar. Vi koncentrerar oss framför allt på subacromiell injektionsteknik. Acromioclavikularledens och glenohumeralledens tekniker belyses noggrant.

    Bakgrunden till denna kurs är bland annat den publicerade rapporten ”Ur led är tiden” av Göran Stiernstedt. Som skrevs på uppdrag av regeringen och sorterar under Myndigheten för vårdanalys. Enligt rapporten behöver vården tillvarata läkarens tid bättre och att fysioterapeuten med sin höga kompetens är en outnyttjad resurs.
    Göran Stiernstedt nämner fyra ansvarsområden där fysioterapeuten skulle kunna ta ett större ansvar. Ett av dessa omfattar undersökning, utredning och diagnos av rörelseorganet.
    Vi anser att fysioterapeuten kan delegeras ansvaret för att injicera lokalanestesi med syfte att fördjupa diagnostiken av smärtor i skuldran. Det leder till ökad effektivitet och en stor tidsvinst.
    Vi har därför skapat ett totalkoncept med komplett dokumentation av socialstyrelsens bestämmelser, undervisning i aseptik, lokalanestesins effekter samt injektionstekniker. Uteblir läkaren kan övriga i teamet inte fullfölja kursen.


OBS! En läkare kan delta med flera fysioterapeuter om de samarbetar i team. Fysioterapeuter skall ha gått Axelinas baskurs, dock ej nödvändigt för läkaren. Man kan ej delta som enskild fysioterapeut eller läkare utan deltar som ett team. Läkaren i teamet som delegerar uppgiften skall personligen närvara på kursen eftersom vi följer Socialstyrelsens krav på formell och reell kompetens. Uteblir läkaren, kan inte teamet genomföra kursen, men samtliga i teamet debiteras. Inga undantag från denna regel. Fysioterapeuten skall ange läkarens namn vid anmälan. Läkaren skall anmäla sig själv och även ange fysioterapeuternas namn i anmälan.


PRINCIPSCHEMA08.30–09.00

Registrering

Kaffe/the och smörgås


09.00-10.00


Introduktion. Kursensuppbygnad. Gruppindelning

Socialstyrelsens bestämmelser om delegering och hur de implementeras. Intygens utformning.

Frågor och svar.


10.00-10.15


Paus


10.15-11.00


Aseptik

Hur man behåller den rena rent och det sterila sterilt.


11.00-11.30


Lokalanestesi

Dess olika effekter. Biverkningar och dess behandlingar.

Frågor och svar.


11.30-12.30


Lunch


12.30-13.30


Anatomi

Teori. Video. Praktik.


13.30-15.30


Injektionsteknik

Teori. Video. Praktik på varandra.


15.30-16.00


Paus

Kaffe/the med kaka och frukt.


16.00-16.30


Kortison

Kortisonets plats i skuldrans behandlingsarsenal.

Teoretisk genomgång av tvåsprutstekniken.

Frågor och svar.


16.30-16.50


Öppet forum


16.50-17.00


Avslutning

Kursutvärdering. Kursintyg.