SKULDRANS BILDDIAGNOSTIK

 

Denna endagrskurs i skuldrans bilddiagnostik är en fördjupningskurs utifrån Axelinas baskurs som du måste ha deltagit i. Fördjupningskursen riktar sig till läkare, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer som vill fördjupa sin kunskap inom axeldiagnostik.
    Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur man korrelerar klinik med radiolgi och tvärtom. Förstå när slätröntgen, ultraljud, datatomografi och magnetresonanstomografi lämpar sig bäst samt vad man kan utläsa av svaren från de olika undersökningarna, men även grundläggande tolkning av bilder.

    Innan kursen bör ni repetera:

  • Anatomin
  • Axelinahypotesen med de olika diagnoserna.
  • Röntgenalgoritmen i pärmen från baskursen. 

    Efter kursen är vår målsättning att ni skall:

  • kunna skriva en röntgenremiss och förstå svaret samt hur man tolkar bilderna.
  • förstå när de olika radiologimodaliteterna passar.
  • kunna korrelera klinik med radiologi och tvärtom.

Nivå

Fördjupning


Förutsättning

Baskurs


Kostnad

5200 SEK + moms