SKULDRANS BILDDIAGNOSTIK fortsättningPRINCIPSCHEMA


08.00–08.30

Registrering

Kaffe/te/smörgås


08.30–10.05


Repetition av Axelinakonceptet

Bakgrund och målsättning med dagen.

Deskriptiv anatomi. Skelettröntgen.

Dynamisk anatomi. Ultraljud.

Axelinaalgoritm

Axelinahypotesen. Icke-trauma och trauma


10.05–10.20


Paus

Kaffe/te/frukt


10.20-11.30


Bilddiagnostik. Normala och patologiska fynd

Axelinas röntgenalgoritm.

Röntgen. Ultraljud. DT. MRT.

När väljer man vad.

Normala och patologiska tillstånd med hjälp av de olika radiologiska metoderna.


11.30-12.30


Lunch


12.30-14.30


Workshop

Praktisk tillämpning av bilddiagnostik vid olika patientfall.

Videopatienter.


14.30-14.45


Paus

Kaffe/te/frukt


14.45-15.30


Workshop - fortsättning


15.30-16.00


Öppet forum och kursutvärdering