BASKURS 


Baskursen är en tvådagarskurs och innehåller teori och praktik som omedelbart kan omsättas i den kliniska vardagen och syftar till att alla som har kontakt med denna patientgrupp får ett gemensamt helhetsgrepp.

    Det är samma kriterier för patientens initiala omhändertagande i primärvården hos läkaren och fysioterapeuten som på sjukhuset av specialisten i ortopedi och fysioterapi. Diagnostik och behandling kan ske utan fördröjning.

Vi utgår från videos som visar patienter med typiska skulderdiagnoser.

    Kurspärmen innehåller allt material i form av anatomi, diagnostiska tester, vårdprogram för ca tjugofem skulderdiagnoser samt rehabiliteringsplaner för de diagnoser som inte behöver opereras samt preoperativ - och postoperativ rehabilitering för de diagnoser som behöver opereras. Diagnosanalysscheman, röntgenalgoritmer, referenser och mycket mer. Tillsammans tjugo kapitel.

    Förutom de gemensamma övningarna har vi praktik i form av subacromiell injektionsteknik för läkarna samt diagnosrelaterad rehabilitering för sjukgymnasterna. Konceptets verktyg uppdateras kontinuerligt och är evidensbaserat. Axelina är figuren som utför hemövningarna i alla rehabiliteringsplaner.

    Kursen uppfyller kriterierna för 2008 och 2015 ST-kurser.

Nivå

Baskurs


Förutsättning

--


Kostnad

8700 SEK + moms