ICKE-OPERATIV REHABILITERING


Denna tvådagarskurs i skuldrans icke-operativa rehabilitering är en fördjupningskurs utifrån Axelinas baskurs och vänder sig till alla som är involverade i den rehabiliteringen av axelpatienter och som gått Axelinas baskurs.
    Målsättningen med kursen är att öka förståelsen för de olika diagnoserna samt fördjupa kunskaperna i behandling och träningsupplägg utifrån den enskilde patientens skulderfunktion, samt öka tryggheten för fysioterapeuter i träningen av patienter med besvär från skuldran.

Nivå

Fördjupning


Förutsättning

Baskurs


Kostnad

6400 SEK + moms