Jag är intresserad av att deltaga i Axelinakursen i Vänersborg, 2018-11-30.

Klicka på "Instruktioner" så får du en genomgång av anmälningsförfarandet samt en presentation av Axelinas kommunikationsplattform.


* Obligatorisk
Yrke*
Förnamn*
Efternamn*
Land*
Landsting/Fylke*
Sjukhus/VC/Mottagning*
Klinik/Sektion/Avdelning
Direkttelefon arbete
Direktfax arbete
Mobiltelefon*
För SMS vid mailproblem.
Telefon hem
För snabb kontakt
Arbetsmail*
Obs: Ej å, ä, ö, é, è osv.
Skriv in din arbetsmail igen*
Kopiera ej från ovan!
  
Privat mail
Obs: Ej å, ä, ö, é, è osv.
Hur hörde du talas om kursen?*
Anmäld ihop med
Yrke
Förnamn
Efternamn
Arbetsplats
Fakturaadress
OBLIGATORISKT
Fakturamottagare
Fakturamottagare forts
Box / FE nr
Gatuadress
Postnummer och Postadress
BeställarID / Refnr / Kostnadsställe

Meddelande
Ange närmare detaljer i rutan.
Anmäl ej kollegor här.
En ny anmälan krävs för varje deltagare.