158 övningar   -   10 aktivitetsgrupper
INTRODUKTION

Bakgrund
Vi saknade en gemensam bas för kommunikation med framförallt öppna vårdens sjukgymnaster. Därför började vi utveckla ett grafiskt hjälpmedel som gav möjlighet till individualiserad hemrehabilitering för patienter med sjukdomstillstånd i skuldran, både för icke-operativa tillstånd samt för de som kräver operation.
Eftersom patienterna tränar hemma är det viktigt att det finns en klar och tydlig information med standardiserade figurer och texter hur träningen skall utföras.
Övningarna skulle vara prövade internationellt och nationellt av erfarna sjukgymnaster med skulderrehabilitering som huvudintresse.Utvärdering
Den första versionen var klar i början av 1995. Den testades av samtliga vårdcentraler i Uppsala län under ett halvår.
Från augusti 1995 till februari 1996 testades Axelina på ett tiotal ortopedkliniker där man har intresse för skulderkirurgi och rehabilitering. Man prövade i dessa fall Axelina pre- och postoperativt.Resultat
Alla synpunkter och erfarenheter har nu sammanställts i övningsdelen som omfattar 158 övningar i 10 aktivitesgrupper.


Hemövningarna

Består av en övningsbox med 158 övningar i 10 aktivitesgrupper.

Detta grafiska hjälpmedel ger sjukgymnasten möjlighet att bygga en individuellt stegrad hemrehabiliteringsplan för varje patient.

Eftersom patienten tränar hemma bygger materialet på klar och tydlig information med standardiserade figurer och texter om hur träningen ska utföras.

Ett system ger möjlighet för sjukgymnasten att sätta samman en tydlig individuell träningsplan för varje patient.
Varje övning är standardiserad och har samma beteckning oavsett språk vilket gör att övningarna lämpar sig utmärkt som instrument i vetenskapliga sammanhang. Övningsbeteckningarna är satta utifrån engelsk terminologi.
Detta innebär att oavsett språk så vet man vad AA14 innebär. Koden och antalet övningar syns i översikten nedan:

Kroppspositionering

 

BP Body Positioning

10 st

Passiv

 

P Passive

3 st

Aktiv avlastad

 

AA Active Assisted

26 st

Isometrisk

 

I Isometrics

9 st

Aktiv

 

A Active

27 st

Stretch

 

S Stretch

12 st

Belastad - Kropp 

 

RB Resistive - Body

8 st

Belastad -  Gummiband

 

RE Resistive - Elastic band

29 st

Belastad - Vikter

 

RW Resistive - Weights

15 st

Koordination

 

C Coordination

19 stNedan följer exempel ur varje aktivitetsgrupp