SÄRTRYCK
Klicka på tidningsomslagen nedan så öppnas artiklarna och Du kan skriva ut i samma kvalitet som orginalen.

Om du inte har Acrobat Reader installerat, klicka här.

Läkartidningen sammanfattar Axelinakonceptet.
Landstingstidningen i Sörmland beskriver dess applikation och effekt.