FÖRSLAG TILL REHABILITERINGSPLAN VID
GLENOHUMERAL INSTABILITET MULTIDIREKTIONELLT

DOKUMENTATION Preop mätning av ROM, styrka och ADL.
FAS I INLEDANDE FAS
MÅLSÄTTNING Smärtlindring.
UNDVIK Alla ytterlägen.
Medvetna subluxationer/luxationer.
ÅTGÄRD
Patientutbildning

Genomgång av skuldrans anatomi. Skapulas funktion som proximal stabilisator och rotatorcuffen som centrerar caput i cavitas.
Lära patienten förstå varför ytterlägen/subluxationer/luxationer bör undvikas.
Isometrisk träning För att konkret aktivt lära känna de olika musklerna runt skuldran.
Terapeuten kan stimulera musklerna med sina händer.
AXELINA EX: I3, I4, I5, I7, I9.
Hållningsträning- och
hållningskorrigering.
Träna framför spegel. Lär in rätt skapularytm, detta kan underlättas
genom att terapeuten stimulerar med sina händer. Biofeedback kan användas som hjälpmedel.
Rörelsekvaliten är viktigare än kvantiteten.
AXELINA EX: BP9, A14, A15, A16, A20, A21.
TILL NÄSTA FAS Då god proximal stabilitet uppnåtts.
FAS II UPPBYGGNADSFAS
MÅLSÄTTNING Normalisera koordination/proprioception.
UNDVIK Alla ytterlägen. Medvetna subluxationer/luxationer.
ÅTGÄRD
Patientutbildning

Repetition av fas I – inledande fasen.
Koordinationsträning Jämn rörelserytm eftersträvas.
AXELINA EX: C1, C6, C9.
Uthållighetsträning Uthållighetsträning för skapulamuskelaturen.
Stor vikt läggs vid excentrisk träning.
Träna 1x15 reps 1/dag till 3x15 reps varannan dag.
Träningsdagbok.
AXELINA EX: RE14, RE15, RW2.
TILL NÄSTA FAS Då patienten aktivt kan elevera till 120 grader med bibehållen
humeroskapulär rytm, både koncentriskt och excentriskt.
FAS III ÅTERGÅNGSFAS - Normal
MÅLSÄTTNING Förbättrad uthållighet med bibehållen humeroskapulär koordination.
UNDVIK Alla ytterlägen. Medvetna subluxationer/luxationer.
ÅTGÄRD
Uthållighetsträning

Uthållighetsträning av rotatorcuffen.
Träna 1x15 reps 1/dag till 3x15 varannan dag.
Träningsdagbok.
AXELINA EX: RE11, RE12, RE13 RW12.
Muskelkontroll Samspel mellan stabiliserande och rörelseutförande muskulatur.
TILL NÄSTA FAS Symtomfrihet under dagliga aktiviteter.
FAS IV ÅTERGÅNGSFAS - Specifik
MÅLSÄTTNING Denna fas är individuell beroende på arbete och fritidsaktiviteter.
UNDVIK Alla ytterlägen.
FÖRBAND Endast vid ytterlägesprovocerande sporter.
TRÄNING Individuell.