FÖRSLAG TILL POSTOPERATIV REHABILITERING VID
GLENOHUMERAL INSTABILITET MULTIDIREKTIONELLT

 

DOKUMENTATION Preop mätning av ROM, styrka och ADL.
FAS I A INLEDANDE FAS A  (vecka 0-3)
MÅLSÄTTNING Succesivt ökat AAROM och AROM.
Optimera läkningsförhållanden.
UNDVIK Rörelseuttag utåtrotation>20° eller enligt operationsberättelse.
Rörelseträning som ökar den normala postoperativa smärtan.
ÅTGÄRD
Förband

Dagtid – Collar´n cuff 1 vecka.
Natt – Nowak´s axellås 3 veckor.
Smärtlindring Kyla. Vilolägen.
Patientutbildning Skuldrans anatomi, ge förståelse för egenträning.
Hållningskorrigering Lära patienten identifiera och aktivera sin scapulamuskulatur.
Träning Aktiva rörelser hand/armbåge.
Aktivt avlastat ROM
AXELINA EX: BP5, AA1, AA7, AA9, A1, A2.
FAS I B INLEDANDE FAS B  (vecka 4-6)
MÅLSÄTTNING Successivt ökat AROM med god GH-rytm.
UNDVIK Rörelseträning som ökar smärtan.
Motståndsövningar i inåtrotation.
Utåtrotation >30°.
ÅTGÄRD
Förband

Vid behov (exempelvis stora folksamlingar).
Träning Aktiv ROM med god koordination. Stretching bakre kapseln.
Lätt dynamisk träning för scapulamuskulaturen, biceps och triceps. Isometrisk träning. Koordinationsträning.
AXELINA EX: BP9, I3, I4, I6, A10, A12, A23, A25, A26,
                        S7, RB1, RE27, RW14, C12.
TILL NÄSTA FAS Aktiv elevation till 140°.
   
FAS II A UPPBYGGNADSFAS A (vecka 7-9)
MÅLSÄTTNING Full AROM frånsett utåtrotation.
Normaliserad GH-rytm.
Ökad muskelstyrka.
UNDVIK Träning som ger smärta.
Belastad träning i ytterlägen.
ÅTGÄRD
Träning

Lätt dynamisk träning av rotatorcuffen.
Börja rotationsträningen i neutralläge (0° elevation).
Styrketräning av scapulamuskulaturen. Koordinationsträning. Stretching.
Träningen bör ske i scapulaplanet och utföras både koncentriskt och excentriskt.
AXELINA EX: S11, RB2, RB5, RE11, RE12, RE14, RE16, RW6, C17.
TILL NÄSTA FAS Aktiv elevation till 160° med god GH-rytm.
 
FAS II B UPPBYGGNADSFAS B (vecka 10-12)
MÅLSÄTTNING Ökad neuromuskulär kontroll. Ökad muskelstyrka.
UNDVIK Träning som ger smärta.
ÅTGÄRD
Träning

Dynamisk träning av rotatorcuffen.
Stegra succesivt utgångsställningen (0°- 45°- 90° elevation).
Fortsatt styrketräning av scapulamuskulaturen.
Sammansatta övningar i PNF-mönster.
Stegrad koordinationsträning.
AXELINA EX: RB3, RE11, RE21, RE25, RE26, RE29, RW12, C5, C18.
TILL NÄSTA FAS Då patienten klarar rotationsträning i 90° elevation.
FAS III ÅTERGÅNGSFAS  (vecka >12)
MÅLSÄTTNING Ökad uthållighet. Normaliserad neuromuskulär kontroll.
UNDVIK Kontakt/kast/racketsporter före 6 månader postoperativt.
ÅTGÄRD
Träning

Styrka. Uthållighet. Koordination. Stretching.
AXELINA övningar efter patientens behov.
DOKUMENTATION Efter avslutad rehabilitering sker mätning av ROM, styrka och ADL.
   
FAS IV ÅTERGÅNGSFAS - Specifik
MÅLSÄTTNING Denna fas är individuell beroende på arbete / idrottsaktivitet.