VÅRDPROGRAM
GLENOHUMERAL INSTABILITET MULDIREKTIONELL


ANAMNES Inget makrotrauma. Möjligtvis repetitiva mikrotrauma (simmare).
Överrörlighet i andra leder och eventuellt i släkten.
SYMPTOM Smärta och värk i skuldran.
Osäkerhetskänsla.
Sekundära impingementsymptom.
PATOANATOMI Det är instabiliteten som ger symptom inte ledöverrörligheten.
Man kan m a o vara ledöverrörlig utan att ha instabilitet.
STATUS Ledöverrörligheten testas med:
Sulcus sign.
Carter/Wilkinson hypermobilitetschema.
RÖNTGEN Frontal. Axial. Epålett.
En viss subluxation av caput humeri inferiort.
ÅTGÄRD AKUT Patient med överrörlighet kan självklart ha varit med om ett makrotrauma. Patienten behandlas då som en instabilitet med hänsyn tagen till överrörligheten.
Remiss till specialist.
ÅTGÄRD VÅRDCENTRAL Läkare - Remiss till sjukgymnast
Sjukgymn - Medvetandegöra patienten
om kroppshållning och proprioception.
Träning av individuella muskelgrupper.
"Mental reeducation".
Rehabiliteringsplan enligt Axelina.
TILL SPECIALIST Specifik träning under 6 månader utan resultat.
ÅTGÄRD OPERATIVT Inferior kapselskiftning.
Rehabiliteringsplan postoperativt enligt Axelina.
Sjukskrivning 12 veckor.
Rehabiliteringen tar lång tid.