Mångfaldigandet av innehållet i denna trycksak, enligt lagen om upphovsrätt av den 30/12 1960,
är förbjudet utan skriftligt medgivande av Axelina Ltd (jan.nowak@axelina.com).
Förbudet avser såväl text, illustrationer, träningsdagbok som utformning.
All kommersiell vidareöverlåtelse oavsett i vilken form den sker är förbjuden.